Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Документа и подаци од јавног значаја

 

ПОДАЦИ О ФИРМИ

Потврда о ПИБ-у, картон депонованих потписа, решење о оснивању, подаци за пословне партнере.

ПРАВНА АКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Статут, правилници, одлуке, упутства и интерни акти Опште болнице Параћин.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН од 01.07.2020.

Преузимање докумената у вези јавних набавки (нови портал).

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН до 01.07.2020.

Преузимање докумената у вези јавних набавки (стари портал).

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Преузимање плана јавних набавки Опште болнице Параћин.

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Преузимање информатора о раду Опште болнице Параћин.

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Листа чекања за операције кука.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - ДНЕВНИ

Дневни извештај о приливима и плаћањима.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Завршни рачун и финансијски план.

ОСНОВНА СРЕДСТВА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Основна средства.

ИЗВЕШТАЈИ O КВАЛИТЕТУ РАДА

Извештаји о квалитету рада ОБ Параћин

УГОВОРИ О ДОНАЦИЈАМА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАРАЋИН

Донације ОБ Параћин.

ПОДАЦИ О БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Запослени у ОБ Параћин.

ПОДАЦИ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Родна равноправност у ОБ Параћин.

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.