Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Документа и подаци од јавног значаја

 

ПОДАЦИ О ФИРМИ

Потврда о ПИБ-у, картон депонованих потписа, решење о оснивању, подаци за пословне партнере.

ПРАВНА АКТА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Статут, правилници, одлуке, упутства и интерни акти Опште болнице Параћин.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Преузимање докумената у вези јавних набавки.

ЛИСТЕ ЧЕКАЊА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Листа чекања за операције кука.

ДЕФИЦИТАРНИ ЛЕКОВИ

Недељни извештај о дефицитарним лековима.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ - ДНЕВНИ

Дневни извештај о приливима и плаћањима.

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

Завршни рачун и финансијски план.

ОСНОВНА СРЕДСТВА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН

Основна средства.

ИЗВЕШТАЈИ О ДОНАЦИЈАМА ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ПАРАЋИН

Донације породилишту ОБ Параћин.

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.