Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Јавне набавке

Услуга / редовни прегледи и одржавање немедицинске опреме

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 7/2016
Датум објаве: 26.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)

Услуга / Сервисирање немедицинске опреме

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 6/2016
Датум објаве: 25.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)

Услуга / Сервисирање апарата за анестезију

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 3/2016
Датум објаве: 23.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)

Услуга / Услуге мобилне телефоније

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 11/2016
Датум објаве: 20.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Одговор 02 (кликните за преузимење)
Одговор 03 (кликните за преузимење)

Добра / набавка прехрамбених производа, месних прерађевина,конзервисане хране и осталих намирница

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 22/2016
Датум објаве: 18.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)

Добра / постељина

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 31/2016
Датум објаве: 18.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)

Добра / набавка намирница у свежем стању за потребе

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 21/2016
Датум објаве: 17.05.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)

Услуга / Одржавање софтвера

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 8/2016
Датум објаве: 28.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)

Добра / Остали потрошни медицински материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 7/2016
Датум објаве: 27.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Одговор 02 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 03 (кликните за преузимење)

Добра / Рендген материјал, материјал за ултразвук и ЕКГ апарате

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 8/2016
Датум објаве: 22.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)

Добра / хемијска средства

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 23/2016
Датум објаве: 20.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)

Добра / Потрошни медицински материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 5/2016
Датум објаве: 19.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 02 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Одговор 03 (кликните за преузимење)
Одговор 04 (кликните за преузимење)

Добра / Сервисирање рачунарске опреме

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 9/2016
Датум објаве: 12.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање аутомобила

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 10/2016
Датум објаве: 12.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)

Добра / Санитетски материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 6/2016
Датум објаве: 12.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)

Добра / Материјал за техничке намене

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 28/2016
Датум објаве: 07.04.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одговор 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одговор 02 партија 5 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 02 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 5 (кликните за преузимење)

Добра / Рендген цев 0,6/12P364DK-85 Tube

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 34/2016
Датум објаве: 18.03.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање рендген апарата и радиолошке опреме

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 4/2016
Датум објаве: 07.03.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 6 (кликните за преузимење)

Радови / Текуће одржавање грађевинско/занатски и молерско фарбарски радови

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА бр. 1/2016
Датум објаве: 02.03.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 4 (кликните за преузимење)

Добра / Административни материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 32/2016
Датум објаве: 01.03.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање остале медицинске опреме

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 5/2016
Датум објаве: 26.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Одговор 02 (кликните за преузимење)
Одговор 03 (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 7 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 8 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 9 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 10 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 11 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 12 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 13 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 14 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 15 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 16 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 17 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 18 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 19 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 12 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 15 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 18 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање и редовно одржавање аутоматских парних стерилизатора и сувих стерилизатора

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 2/2016
Датум објаве: 23.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)

Добра / Лек suksamadeks

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 4/2016
Датум објаве: 22.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Добра / Стакло и пластика

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 18/2016
Датум објаве: 19.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 5 (кликните за преузимење)

Добра / Уградни материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 19/2016
Датум објаве: 18.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Одговор 02 (кликните за преузимење)
Одговор 03 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 7 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 8 (кликните за преузимење)
Одлука 02 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 6 (кликните за преузимење)

Добра / Хируршки шавни материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 9/2016
Датум објаве: 18.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Одговор 02 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 7 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 5 (кликните за преузимење)

Добра / Лабораторијски материјал

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 10/2016
Датум објаве: 12.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 02 (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 02 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 7 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 8 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 9 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 10 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 11 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 12 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 13 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 14 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 15 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 16 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 17 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 18 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 19 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 20 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 21 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 22 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 23 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 24 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 25 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 26 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 4 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 5 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 6 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 7 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 9 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 10 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 11 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 12 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 13 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 14 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 15 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 16 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 17 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 18 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 19 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 20 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 21 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 22 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 23 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 24 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 25 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 26 (кликните за преузимење)
Обавештење 02 партија 4 (кликните за преузимење)

Добра / Реагенси за хематолошки бројач HMX

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 12/2016
Датум објаве: 10.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Добра / Биохемијски реагенси за апарат Da Vinci Quatro

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 17/2016
Датум објаве: 10.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Добра / Картице за крвне групе за апарат Diahem Gramim

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 16/2016
Датум објаве: 10.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Измена јавног позива 01 (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Добра / Биохемијски реагенси

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 15/2016
Датум објаве: 09.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Одговор 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 (кликните за преузимење)

Добра / Биохемијски реагенси

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 11/2016
Датум објаве: 09.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Добра / Имунохемијски реагенси

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 13/2016
Датум објаве: 09.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Добра / Имунохемијски реагенси

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 14/2016
Датум објаве: 09.02.2016

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)

Услуге / Израда акта о процени ризика у ОБ Параћин.

НАРУДЖБЕНИЦА
Датум објаве: 18.01.2016

Позив (кликните за преузимење)

Добра / Природни гас.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 44/2015
Датум објаве: 24.12.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Обавештење 02 (кликните за преузимење)

Услуге / Осигурање.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 8/2016
Датум објаве: 11.12.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Измена конкурсне документације 01 (кликните за преузимење)
Одлука 02 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 2 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 - 19.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 2 - 19.01.2016 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање рачунарске опреме.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 3/2015
Датум објаве: 11.12.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука 01 (кликните за преузимење)
Позив 02 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 02 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука 01 партија 4 (кликните за преузимење)

Добра / Набавка намирница и прехрамбених производа.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 45/2015
Датум објаве: 04.12.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука партија 3 (кликните за преузимење)
Одлука партија 4 (кликните за преузимење)
Одлука партија 5 (кликните за преузимење)
Одлука партија 6 (кликните за преузимење)
Одлука 02 партија 5 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање медицинске опреме.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 35/2015
Датум објаве: 03.12.2015

Обавештење (кликните за преузимење)
Измена и допуна конкурсне документације (кликните за преузимење)
Одлука партија 1 (кликните за преузимење)
Одлука партија 2 (кликните за преузимење)
Одлука партија 3 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 1 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 3 (кликните за преузимење)

Добра / Потрошни медицински материјал.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 11/2015 партија 31
Датум објаве: 24.11.2015

Позив - партија 31 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација - партија 31 (кликните за преузимење)
Одлука (кликните за преузимење)

Добра / Лекови са Листе лекова.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 07/2016
Датум објаве: 30.10.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Конкурсна документација - измењена (кликните за преузимење)
Одговор 01 - 12.11.2015 (кликните за преузимење)
Одговор 01 - 24.11.2015 (кликните за преузимење)
Одговор 02 - 24.11.2015 (кликните за преузимење)
Одлука 01 - 24.11.2015 (кликните за преузимење)
Измена и допуна позива 01 - 24.11.2015 (кликните за преузимење)
Измена и допуна конкурсне документације 01 - 24.11.2015 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 23 - 18.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 24 - 18.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 25 - 18.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 26 - 18.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 28 - 19.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 29 - 19.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 30 - 19.01.2016 (кликните за преузимење)
Обавештење 01 партија 43 - 19.01.2016 (кликните за преузимење)
Позив - измењен (кликните за преузимење)
Конкурсна документација - измењена (кликните за преузимење)

Добра / Текстилни материјал.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 17/2015
Датум објаве: 29.09.2015
Датум објаве 2: 06.11.2015

Позив 2 (кликните за преузимење)
Конкурсна документација 2 (кликните за преузимење)
Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 - 02.10.2015 (кликните за преузимење)
Појашњење 01 - 02.10.2015 (кликните за преузимење)
Одлука 01 - 29.10.2015 (кликните за преузимење)
Одговор 02 - 12.11.2015 (кликните за преузимење)
Одлука партија 1 - 30.11.2015 (кликните за преузимење)
Одлука партија 2 - 30.11.2015 (кликните за преузимење)

Добра / Лабораторијски материјал.

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА бр. 39/2015
Датум објаве: 11.09.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одговор 01 - 21.09.2015 (кликните за преузимење)

Услуге / Сервисирање медицинске опреме.

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА бр. 34/2015
Датум објаве: 09.09.2015

Позив (кликните за преузимење)
Конкурсна документација (кликните за преузимење)
Одлука партија 1 - 28.10.2015 (кликните за преузимење)
Одлука партија 2 - 28.10.2015 (кликните за преузимење)
Одлука партија 3 - 28.10.2015 (кликните за преузимење)
Обавештење партија 3 - 28.10.2015 (кликните за преузимење)
Одлука партија 4 - 28.10.2015 (кликните за преузимење)
Одлука партија 5 - 28.10.2015 (кликните за преузимење)

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.