Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Надзорни одбор

Председник НО: Предраг Милошевић, маш. техничар за компјутерско конструисање
Јабланица Транс доо Параћин
Општина пребивалишта: Параћин

 
 
 

Члан НО: Томислав Цветковић, правник
 
Општина пребивалишта: Параћин

Члан НО: Дејан Миладиновић, електричар у ткачници
"д.а.м. Миладиновић пр" Дреновац
Општина пребивалишта: Параћин

Члан НО: мр. пх. Борислав Томић, дипл. фармацеут, Општа болница Параћин
Дипломирани фармацеут
Општина пребивалишта: Параћин

Члан НО: Виолета Ђукић, специјалиста педијатрије, Општа болница Параћин
Доктор специјалиста педијатрије
Општина пребивалишта: Параћин

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.