Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Надзорни одбор

Председник НО: Душан Хаџић, дипл. екон.
Занимање: дипломирани економиста
Општина пребивалишта: Параћин

 
 
 

Члан НО: Анђелка Пејчиновић Бркић, дипл. екон.
Занимање: дипломирани економиста
Општина пребивалишта: Параћин

Члан НО: Иван Берошевић
Занимање:
Општина пребивалишта: Параћин

Члан НО: мр. пх. Борислав Томић, дипл. фармацеут
Занимање: дипломирани фармацеут
Општина пребивалишта: Параћин

Члан НО: Радмила Швабић, медицински техничар
Занимање: медицински техничар
Општина пребивалишта: Параћин

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.