Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Општа Болница Параћин

Општа болница Параћин основана је у јесен 1950-те године у згради бивше Домаћичке школе, (садашња зграда грудног одељења). Имала је три одељења, Опште, Заразно и Породилиште, са укупно 38 постеља. У почетку функционише самостално, да би се 1963. године извршила прва интеграција са Домом здравља у Медицински центар Параћин, који 1991. године улази у састав Здравсвеног центра Ћуприја. Здравствени центар Параћин се 1999.год. издваја и постаје самостална установа у чијем саставу су Општа болница, Дом здравља и Апотека. Одлуком Владе РС и Уредбом о плану мреже здравствених установа, Општа болница Параћин се издваја из састава Здравственог центра Параћин и од 01.01.2013.године поново је самостална здравствена установа.

Болница Параћин има 171 постељу. На основу Статута и Правилника о унутрашњој организацији има три сектора и то: сектор интернистичких грана медицине у оквиру ког су служба интерне медицине са коронарном јединицом, служба пнеумофтизиологије, служба педијатрије, конс. спец. службе: неурологије, психијатрије са дневном болницом и дерматовенерологије. Сектор хиуршких грана има следеће службе, одељења и одсеке; служба хирургије, ортопедије, гинекологије и акушерства са неонатологијом, анестезије са реаниматологијом и јединицом интензивне неге, као и конс. спец. службе офталмологије, ОРЛ. У оквиру сектора заједничких медицинских делатности налазе се служба за пријем и збрињавање ургентних стања, служба продуженог лечења и неге, служба радиолошке и ултразвучне дијагностике, лабораторијске дијагностике, физикалне медицине и рехабилитације, одељење трансфузије, одсек патологије, одсек медицинског снабдевања. Поред сектора медицинских делатности, у оквиру болнице функционишу и две службе и то: служба правно-економских и служба техничких послова.

Општа болница Параћин има 365 запослених радника, од тога 76 доктора медицине и 210 медицинских техничара. У ОБ Параћин годишње се у просеку хоспитализује око 8000 пацијената, годишње се изврши у просеку око 2500 операција у 5 операционих сала и обави 130.000 специјалистичких прегледа у амбулантама.

Болница Параћин добитник је пет признања „Најбољи у сталном унапређењу квалитета рада“, у категорији болница у општинама до 100.000 становника, за 2005., 2007., 2008., 2009. и за 2010-ту годину, када је последњи пут додељивана ова врста признања, од стране Министарства здравља.

Поред стандардних процедура из области делатности, уведене су и нове здравствене технологије у свакодневни рад установе и то: лапароскопска операција жучне кесе на одељењу хирургује, хистероскопске и лапароскопске интервенције у гинекологији и артроскопске интервенције колена у ортопедији, имплантација привремених пејсмејкера на интерном одељењу, електроенцефалографија у одсеку неурологије, колор-доплер крвних судова, лабораторијске анализе одређивања хормона и тумор маркера, пато-хистолошке анализе у новооснованој служби патологије, метода гел технологије у служби трансфузије, узимање матичних ћелија из пупчаника у служби гинекологије, ендоскопска полипектомија у области хирургије колона. У свакодневни рад болнице имплементиран је информациони систем “Електронска историја болести“.

На одељењу пнеумофтизиологије спроводи се Пројекат лечења мултирезистентне туберкулозе. Психијатријска дневна болница је укључена у Пројекат борбе са ХИВ инфекцијом, применом метадонске терапије код интравенских корисника опојних дрога. На одељењу педијатрије спроводи се пројекат „Болница пријатељ деце“, а на породилишту „Болница пријатељ беба“.

На подизање квалитета здравствених услуга, свакако је, поред увођења нових здрасвствених технологија и учешћа у пројектима, утицало и то што је менаџмент установе у протеклом периоду радио на побољшању услова за лечење пацијената и набавци нове опреме. Извршена је реконструкција интерног и грудног одељења и доградња спрата на интерном одељењу, изграђен је објекат за третман медицинског отпада и простор за смештај умрлих лица, асфалтиран прилаз том објекту као и прилаз објекту хирургије, реновирано је дечје одељење. Набављен је велики број медицинских апарата: дигитални рендген апарат, мобилни рендген апарат са Ц луком за операциону салу, мамограф, два ултразвучна апарата, кардиолошки ултразвучни апарат, биохемијски и имунолошки анализатори, опрема за патологију, четири инкубатора за новорођенчад, ЦТГ апарати, ЕЕГ, ЕКГ апарати, холтер ЕКГ-апарат за пејсмејкер, видеоколоноскоп, видеогастроскоп, хируршки нож и сет за полипектомију, аутоматски парни стерилизатор, адаптиран простор за централну стерилизацију, набављени монитори, апарати за анестезију, хируршки инструменти, два санитетска комби возила, респиратори, инхалатори, спирометар, информатичка опрема, аутоматска телефонска централа, гасни котао за грејање и велики број мањих медицинских и немедицинских апарата.

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.