Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Правна акта

 

СТАТУТ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ПАРАЋИН
ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ
ПРАВИЛНИК О КУЋНОМ РЕДУ
ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА
ПРАВИЛНИК О АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ
ПРАВИЛНИК О ДОНАЦИЈАМА
ПРАВИЛНИК О РАДНОЈ ДИСЦИПЛИНИ
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ
ПОСЛОВНИ КОДЕКС
ПЛАН ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ОДЛУКА О КОРИШЋЕЊУ ПРИВАТНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА
УПУТСТВО О УПОТРЕБИ И ЧУВАЊУ ФАКСИМИЛА ДОКТОРА
УПУТСТВО ЗА ПОСТУПАЊЕ СА УМРЛИМ ЛИЦИМА
УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА ОД СТРАНЕ ЕКСТЕРНИХ СЕРВИСЕРА
УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА У ДАНЕ ВИКЕНДА
ИНТЕРНИ АКТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ПРОЈЕКАТ МЕРА РАДИЈАЦИОНЕ СИГУРНОСТИ И БЕЗБЕДНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ И ПРОБНИ РАД РЕНДГЕН-АПАРАТА
ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂЕЊУ ПЛАНИРАЊА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА О НАБАВКАМА У ОБ ПАРАЋИН
ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.