Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Руководство Опште болнице Параћин

Директор: Мр сци. мед. Саша Бацић, хирург
Организациона јединица: Општа болница Параћин
Телефон: +381 (0)35 81 55 101

 
 
 

Помоћник директора за мед. питања: др. Драган Радић, субспец. кардиологије
Организациона јединица: Општа болница Параћин
Телефон: +381 (0)35 81 55 100

Главни техничар болнице: Јованка Љубоја, виши мед. тех.
Организациона јединица: Општа болница Параћин
Телефон: +381 (0)35 81 55 220

Помоћник директора за правне послове: Ивана Мирчић Младеновић, дипл. правник
Организациона јединица: Одељење правних, кадровских и општих послова
Телефон: +381 (0)35 81 55 208

Помоћник директора за економско-финансијске послове: Татјана Кркић, дипл. екон.
Организациона јединица: Одељење економско-финансијских послова
Телефон: +381 (0)35 81 55 202

Начелник: др Предраг Илић, спец. анестезиологије
Организациона јединица: Сектор хируршких грана медицине
Телефон: +381 (0)35 81 55 100 локал 225

Начелник: др Снежана Златковић, спец. пнеумофтизиологије
Организациона јединица: Сектор интернистичких грана медицине
Телефон: +381 (0)35 81 55 100 локал 249

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.