Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Управни одбор

Председник УО: Радиша Савић, дипл. инж. геологије
"ЕУРО-ЛИН доо Параћин"
Општина пребивалишта: Параћин

 
 
 

Члан УО: Јовица Рајић, дипл. екон.
 
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Весна Петровић, доктор економских наука
Универзитет "УНИОН - Никола Тесла" Београд
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: Владимир Симић, дипл. економиста
ТД "9. СЕПТЕМБАР" доо Параћин
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Снежана Златковић, спец. пнеумофтизиологије
доктор специјалиста пнеумофтизиологије
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Весна Јеремић Ђорђевић, спец. гинекологије и акушерства
доктор специјалиста гинекологије и акушерства
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Владан Димитријевић, субспец. кардиологије
доктор субспецијалиста кардиологије
Општина пребивалишта: Параћин

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.