Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Управни одбор

Председник УО: Јовица Рајић, дипл. екон.
Занимање: дипломирани економиста
Општина пребивалишта: Параћин

 
 
 

Члан УО: Милан Марковић, дипл. екон.
Занимање: дипломирани економиста
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: Томислав Цветковић, дипл. правник
Занимање: дипломирани правник
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: Данијела Живковић, дипл. правник
Занимање: дипломирани правник
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Саша Бацић, спец. опште хирургије
Занимање: доктор специјалиста опште хирургије
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Весна Јеремић Ђорђевић, спец. гинекологије и акушерства
Занимање: доктор специјалиста гинекологије и акушерства
Општина пребивалишта: Параћин

Члан УО: др Снежана Златковић, спец. пнеумофтизиологије
Занимање: доктор специјалиста пнеумофтизиологије
Општина пребивалишта: Параћин

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.