Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Амбулантни део

Сектор за интернистичке гране медицине

Служба интерне медицине (ИНТЕРНО)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 112

Телефон (за заказивање прегледа): +381 (0)35 81 55 117

Одељење пнеумофтизилогије (ГРУДНО)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 113

Служба педијатрије (ДЕЧЈЕ)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 111

Одсек неурологије са кабинетом за неурофизиологију (НЕУРОЛОГИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 121

Одељење психијатрије (ПСИХИЈАТРИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 116

Одсек дерматовенерологије са кабинетом за алерголошка испитивања (КОЖНО)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 219

Сектор за хируршке гране медицине

Служба опште хирургије (ХИРУРГИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 106

Одељење ортопедије са трауматологијом (ОРТОПЕДИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 107

Одсек оториноларингологије (ОРЛ)

Телефон (шалтер): +381 (0)35 81 55 218

Одсек офталмологије (ОЧНО)

Телефон (шалтер): +381 (0)35 81 55 120

Служба гинекологије и акушерства са неонатологијом (ГИНЕКОЛОГИЈА)

Телефон (сестринска соба ГИНЕКОЛОГИЈА): +381 (0)35 81 55 108

Сектор заједничких медицинских послова

Одељење трансфузиологије

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 114

Служба лабораторијске дијагностике

Телефон (БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА): +381 (0)35 81 55 115

Телефон (МИКРОБИОЛОГИЈА): +381 (0)35 81 55 212

Телефон (ПАТОЛОГИЈА): +381 (0)35 81 55 118

Одељење радиолошке и ултразвучне дијагностике

Телефон (РЕНДГЕН): +381 (0)35 81 55 215

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.