Бројеви телефона Опште болнице Параћин (централа).

 

Стационар

Сектор за интернистичке гране медицине

Служба интерне медицине (ИНТЕРНО)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 112

Телефон (за заказивање прегледа): +381 (0)35 81 55 117

Одељење пнеумофтизилогије (ГРУДНО)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 113

Служба педијатрије (ДЕЧЈЕ)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 111

Сектор за хируршке гране медицине

Служба опште хирургије (ХИРУРГИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 106

Одељење ортопедије са трауматологијом (ОРТОПЕДИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 107

Служба анестезилогије са реаниматологијом (АНЕСТЕЗИЈА)

Телефон (сестринска соба): +381 (0)35 81 55 100 локал 225

Служба гинекологије и акушерства са неонатологијом (ГИНЕКОЛОГИЈА СА ПОРОДИЛИШТЕМ)

Телефон (сестринска соба ГИНЕКОЛОГИЈА): +381 (0)35 81 55 108

Телефон (сестринска соба ПОРОДИЛИШТЕ): +381 (0)35 81 55 109

Сектор заједничких медицинских послова

Одељење за пријем и збрињавање хитних стања (одсеци при службама хирургије и интерне медицине)

 

Одељење за продужено лечење и негу (одсеци при службама хирургије и интерне медицине)

 

Дневна болница за дијагностичке и терапијске процедуре (при служби интерне медицине, пнеумофтизиологије, педијатрије, психијатрије, хирургије и гинекологије)

 

Одсек медицинског снабдевања (БОЛНИЧКА АПОТЕКА)

Телефон (БОЛНИЧКА АПОТЕКА): +381 (0)35 81 55 110

 

Designed & developed by slobytox - ProXY Web Team.